Kontakt

Föreningen
Assistenthunden & Rehabhunden

Assistenthunden & Rehabhunden
C/O Thorman
Källängsvägen 38
181 44 Lidingö

Telefon nummer:

På Svenska och in English :

Telefon måndagar till torsdag.
OBS!!!
vi svarar i mån av tid.

+46 (0)702 328 116
Assistenthund /Servicehund/ Fysiska Servicehund

+46 (0) 703 622 418
Terapihund/Kombinationshund/Larm-, NPF-, PTSD-servicehund.

info@assistenthunden.se för allmännafrågor
post@assistenthunden.se för medlemmarnas frågor och till styrelsen.


Mejl till mentor Östra Sverige

Mejl till mentor Västra Sverige

Melj till mentor Södra Sverige

Melj mentor Norra Sverige

Hem