Kostnader

Obligatoriska testkostnad för ekipage

• Lämplighetstest 1 700 kr

Obligatoriska kostnad för ekipage ( till hund under utbildning)

• Förarutbildning per tillfälle 700 kr (utöver instruktörs/ mentortiden 3gr ingår)

• Dataregistrering och ID till hund 6 100 kr
Tillkommer avgifter på övningsmärkena beroende på hundens storlek.

Summa fasta kostnader 7 800 kr
(1 700+6 100=7 800)

Eleven införskaffar själv ett rött täcke till sin hund (ca 300 kr , www.mach.nu)

Extra Instruktörstid i team med ett ekipage

(kostnader instruktör/mentor inkl sociala avgifter 500-800 kr/tim)

Kostnader

• Instruktörens/ mentortid i utbildningen

• Resor instruktör 18.50 kr/mil
alternativ tåg, buss tur och retur.

Obs! Om resan överstiger 7 mil enkel väg till ekipaget tillkommer ersättning

till instruktör med 221 kr/tim inkl sociala avgifter.


Examen

• Examensprov 1 700 kr alternativa kostnader till test instruktörer

• Dataregistreringar och certifikat Svensk och Internationellt + 2 st ID till hund

• Gult eller blått tjänstetäcke internationell + sommartäcke.

• Examen 24 800 kr

Summa fasta kostnader 24 500 kr
(1 700+24 800=26 500)

Köpevillkor

Hem